Po raz drugi z rzędu prace studentów Wydziału Politechnicznego znalazły się w finale XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Tym razem w finale znalazły się aż 4 prace studentów z kierunków: Mechatronika oraz Elektronika i telekomunikacja w porównaniu z 2 pracami w finale w ubiegłym roku. Są to prace:

  • Pani inż. Reginy Arabik pt. „Stanowisko do automatycznej kontroli wizyjnej kamerą, wykonane z wykorzystaniem technologii druku 3D dla wybranych elementów stanowiska” wykonanej na kierunku Mechatronika pod opieką dr inż. Wojciecha Gruszeckiego.
  • Panów inż. Krzysztofa Moryla i Piotra Marszałka pt. „Model repliki karabinu SKW 308 wg wzoru ZMT Tarnów z funkcją strzelania kulkami plastikowymi ø6 mm za pomocą sprężonego powietrza” wykonanej na kierunku Mechatronika pod opieką dr inż. Wojciecha Gruszeckiego.
  • Panów inż. Kamila Stojaka i Mateusza Tarchały pt. „System składanych konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych” wykonanej na kierunku Mechatronika pod opieką dr inż. Grzegorza Szerszenia.
  • Panów inż. Adriana Połcia i Radosława Borczucha pt. „Opracowanie układu badawczego do pomiaru maksymalnej prędkości kątowej oraz przyspieszenia kątowego uzbrojenia” wykonanej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja pod opieką dr inż. Jacka Jasielskiego.

Uroczyste wręczenie dyplomów uznania dla Finalistów oraz listów gratulacyjnych dla JM Rektor ANS w Tarnowie dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni i Promotorów prac odbyło się 20 kwietnia 2023 r w Domu Technika NOT w Tarnowie. Dyplomy wręczył Prezes Oddziału SIMP w Tarnowie Lesław Świętochowski w obecności Pani Prezes NOT Tarnów Renaty Łabędź.

Finalistom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych i zawodowych.

Dziękujemy firmom: ELPLC S.A., Hymon Energy Sp. Z. o.o., Agadar oraz Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. za wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie powstawania prac dyplomowych. 

Wróć do góry