Z dużą przyjemnością dzielimy się sukcesem projektu pt. „Improving Geriatric Patient Satisfaction: Development of a High-Fidelity E-learning Simulation Course to Develop Intercultural Skills in Geriatric Patient Careort” nr 2020-1-PL01-KA226-HE-096353. Narodowa Agencja zakończyła analizę i ocenę raportu końcowego z realizacji projektu oraz został on przez nią pozytywnie zatwierdzony.

Wróć do góry