Przed kilkoma tygodniami Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa uruchomił platformę e-learningową „Biznes w Tarnowie”. Jak mówią twórcy projektu, powstała ona w odpowiedzi na wzrost popularności rozwiązań online w edukacji. Użytkownicy mogą podnosić swoje kompetencje za darmo, a rejestracja odbywa się za pomocą adresu e-mail.

Obecnie na platformie „Biznes w Tarnowie” można korzystać z 6 szkoleń:

  • Szybkie czytanie i mnemotechniki z elementami neuroedukacji; 
  • Microsoft Excel poziom podstawowy
  • Microsoft Excel poziom średniozaawansowany;
  • Skuteczne metody radzenia sobie ze stresem- zarządzanie stresem i emocjami;
  • Elevator pitch; 
  • Profesjonalny i skuteczny biznesplan.

Urząd Miasta zapowiada poszerzanie biblioteki szkoleń, które w przyszłości będą dotyczyć m.in. kompetencji jutra, księgowości w firmie, analizy wskaźników w przedsiębiorstwie czy rekrutacji pracowników.

Platforma e-learningowa „Biznes w Tarnowie” powstała w ramach Projektu „Tarnów Nowe Spojrzenie” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021.

Platforma „Biznes w Tarnowie” znajduje się TUTAJ

Wróć do góry