Piątek 10 stycznia 2014 r., Jerzy Szczepański, Twierdzenia o prostych

Przypomnimy szereg twierdzeń z geometrii elementarnej, które dotyczą prostej. Przedstawimy także sylwetki matematyków, którzy twierdzenia te odkryli, tj. Talesa, Menelaosa, Cevę, Kopernika, Eulera i in.