Wiemy, jak wyglądać będzie organizacja kształcenia w semestrze letnim, który rozpocznie się już 19 lutego. Szczegóły w komunikacie zamieszczonym poniżej.

 

 

Najważniejsze zasady to:

  • od dnia 19 lutego do 13 marca 2022 r. kształcenie w formie hybrydowej,
  • od dnia 14 marca 2022 r. zajęcia na wszystkich kierunkach studiów w formie tradycyjnej, forma hybrydowa możliwa ale tylko w wyjątkowych sytuacjach,
  • kształcenie „on-line” tylko w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe,
  • prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym.
  • we wszystkich przestrzeniach wspólnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk,
  • pracownicy oraz Studenci nadal są zobowiązani do niezwłocznego informowania o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2,
  • jeżeli w drodze decyzji rządowych ogłoszonych odpowiednimi przepisami wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia sanitarne, może nastąpić zmiana formy organizacji zajęć.

Komunikat nr 4/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 9 lutego 2022 r.

Wróć do góry