Regionalny Konkurs Czytelniczy Czytam, znam, rozumiemrozstrzygnięty. Literaturoznawcze zmagania cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. W konkursie zorganizowanym z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza wzięło udział kilkuset uczniów z aż 80 szkół. Współorganizatorami były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, III LO im. A. Mickiewicza oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Małopolski Kurator Oświaty.

Konkurs adresowany był do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów, a swoim zasięgiem objął powiaty: tarnowski (grodzki i ziemski), dąbrowski, brzeski i bocheński.

– Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – w etapie szkolnym wzięło udział prawie 400 uczniów z 80 szkół. Do pisemnego etapu rejonowego zakwalifikowało się 120 uczniów, spośród których komisja konkursowa wyłoniła 38 finalistów. To oni rywalizowali w finałowym etapie konkursu o tytuł laureata – relacjonują organizatorzy.

Eliminacje na tym etapie miały formę ustną – zadaniem każdego z uczestników było wypowiedzenie się na temat dwóch wylosowanych zagadnień dotyczących lektur konkursowych. Przy ocenie wypowiedzi komisja brała pod uwagę jej poziom merytoryczny, a zwłaszcza wykorzystanie wiedzy w argumentacji, kompozycję wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym oraz styl i poprawność językową.

Wystąpienia uczestników oceniała komisja złożona z pracowników naukowych PWSZ w Tarnowie, nauczycieli tarnowskich szkół oraz przedstawicieli MBP w Tarnowie – członków Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, zaś pracom komisji przewodniczyła prof. Teresa Wilkoń.

Tytuł laureata konkursu uzyskało 19 finalistów, którzy otrzymali w eliminacjach ustnych przynajmniej 80 procent punktów. Na szczególne uznanie zasłużyło 7 uczestników, którzy uzyskali sto procent punktów, a ich wypowiedzi wyróżniały się dojrzałością oraz wysokim poziomem merytorycznym i językowym.

– Słuchając ustnych wypowiedzi uczestników, a zwłaszcza prowadząc z nimi rozmowę na temat zagadnień literackich, przekonaliśmy się, że są naprawdę świetnie przygotowani do konkursu, a także oczytani i elokwentni. Dla nas była to wielka przyjemność i powód do optymizmu na przyszłość – mamy nadzieję, że to młode pokolenie pozostanie pokoleniem czytającym i myślącym – podsumowuje Marta Mikosińska, koordynator konkursu i prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów, a przede wszystkim uzyskali prawo do dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych czy ponadgimnazjalnych.

Obecna, pierwsza edycja Konkursu Czytam, znam, rozumiem została poświęcona wybranym utworom Adama Mickiewicza, którego 220. rocznica urodzin przypada w bieżącym roku szkolnym. Wśród lektur konkursowych znalazły się takie utwory, jak Pan Tadeusz, Dziady cz. II, wybrane ballady oraz Reduta Ordona. Duże zainteresowanie konkursem dowiodło, że tego rodzaju przedsięwzięcie jest potrzebne, tak więc – jak zapowiadają organizatorzy – będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Notatka: Magdalena Rzepka, sekretarz Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie

 
Wróć do góry