Zajęcia prowadzone przez dr Shah Ahmeda w dniu 19.11.2021 r. nie odbędą się.