Studenci kierunku Ochrona środowiska wraz z dr inż. Anną Kowalską zwracają się z prośbą o oddanie głosu na zadanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego w Regionie Tarnowskim

Nazwa zadania: Tarnów adaptuje się do zmian klimatu.

Kod zadania TAR 42

Opis zadania: W ramach adaptacji do zmian klimatu Tarnowa i okolic należy podjąć działania związane z retencją wody. Celem projektu jest urządzenie ogrodów deszczowych w pojemnikach, organizacja szkoleń dla studentów i uczniów szkół średnich na temat metod zmniejszenia oddziaływania człowieka na środowisko i adaptacji do zmian klimatu, a w szczególności środowiskowego i ekonomicznego znaczenia retencji wód w zbiornikach przydomowych, wpływu sposobu urządzenia ogrodów na retencję wody w glebie (znaczenie niecek retencyjnych i ochrona bioróżnorodności). Kolejnym celem jest przedstawienie mieszkańcom najnowszej wiedzy z zakresu zmian klimatu podczas konferencji z udziałem znanych osób zajmujących się szerzeniem wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Tu możesz oddać głos: https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1YcdSktcyBEdNSolG66J1uhgrDUEfMznv-pKeow5hBtg8LVEiG71p5Mj4_aem_AWpURgTtAsl3XeJXnvEE4B9OTCYV89KuW-a2e0ufhZT75MMxy5aVaMauDte3-MeSrTZmBuxyBPTd6Usqt1e1c1Ph

h

Wróć do góry