Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), będąca światową federacją krajowych organów normalizacyjnych, opublikowała wytyczne dotyczące jakości kształcenia studentów kierunków medycznych. 

 

 

Dokument „Jakość środowiska nauczania studentów z sektora medycznego – Wymagania dla świadczeniodawców w placówkach opieki zdrowotnej” (IWA 35) powstał na podstawie protokołu HEALINT. Pracował nad nim zespół złożony z 87 ekspertów reprezentujących 71 organizacji z 25 krajów. Uczestnicy projektu wypracowali międzynarodowy konsensus w omawianej sprawie podczas sześciu spotkań, które odbyły się wiosną i latem 2020 roku.  Na całością czuwali pracownicy Uniwersytetu w Nottingham i Knowledge Innovation Centre.

Wytyczne, gwarantujące jakość kształcenia kadr medycznych, dotyczą placówek chcących zapewnić studentom obywanie praktyk i szkoleń w zakresie opieki medycznej. Wymagania te mają charakter uniwersalny, tzn. mają zastosowanie dla każdego świadczeniodawcy bez względu na wielkość placówki i rodzaj oferowanych usług ochrony zdrowia.

Z Międzynarodowym Projektem Porozumienia Roboczego  (IWA 35) można zapoznać się na stronie sklepu ISO.

Wróć do góry