To kolejna odsłona systematycznie rozwijanej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach. Do długiej listy realizowanych wspólnie przedsięwzięć, na której są już m.in.: klasy patronackie, liczne spotkania organizowane przez Uczelnię z udziałem uczniów i pedagogów, wspólne seminaria popularnonaukowe, dopisać można także wykłady głoszone przez dydaktyków Uczelni w murach ZST.

Okazją do aż trzech wystąpień była impreza organizowana przez szkołę z Mościc pod hasłem „Bliskie spotkania z chemią”. W jej ramach naukowcy z PWSZ zaprezentowali zgromadzonym uczniom, nauczycielom i pozostałym gościom efekty swoich prac, zainteresowań naukowych i dydaktycznych.

Dr inż. Sebastian Bielecki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego w swoim wykładzie omówił interesująco zagadnienie spontanicznego pękania szkła hartowanego, dr inż. Marek Chyc z Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego w ciekawy sposób zaprezentował przyczyny i skutki płynące z pogarszającej się jakości powietrza atmosferycznego, a dr inż. Jerzy Nosek z Zakładu Chemii IMP przedstawił szczegółowo temat związków fluoroorganicznych w medycynie i rolnictwie.

– Cieszę się bardzo, że jesteśmy zapraszani przez społeczność ZST, a nasza współpraca rozwija się tak dobrze. Dzięki niej korzystają wszyscy, a przede wszystkim uczniowie, którzy dostają dodatkową porcję wiedzy na poziomie akademickim, często wykraczającym poza program przewidziany dla szkół technicznych tego typu – mówi dr inż. Sebastian Bielecki.

Warto dodać, że wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a spotkanie zakończyły pokazy chemiczne „Kolorowy świat chemii” przygotowane przez uczniów klas chemicznych ZST.

Fot. Archiwum ZST

Wróć do góry