Projekt „Mościce w 120 minut – oznakowanie turystyczne Mościc”, wspólna inicjatywa Tarnowskiego Centrum Informacji, Rady Osiedla „Mościce” i Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie, właśnie został sfinalizowany, czego świadectwem jest 15 tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie dzielnicy. Grafikę plansz dotyczących ścieżki turystycznej opracowała nasza absolwentka Małgorzata Nawój w ramach pracy dyplomowej. 

 

Pani Małgorzata Nawój jest absolwentką grafiki projektowej Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie, a swoją pracę „Mościce w 120 minut” napisaną pod kierunkiem dra Bartłomieja Bałuta obroniła w 2017 roku. Opracowaną broszurę otwiera cytat z Wilhelma Sasnala, malarza i filmowca urodzonego w Tarnowie:

Przez większą część życia mieszkałem w Mościcach, ale ich wyjątkowość uświadomiłem sobie dopiero wtedy, kiedy zacząłem wyjeżdżać. Podczas studiów w Krakowie przekonałem się, że jest to unikalna, inna od pozostałych część Polski. W trakcie podróży zagranicznych dotarło do mnie, że jest to niezwykłe miejsce również w skali międzynarodowej.

Autorka wyróżniła 20 miejsc będących wizytówkami Mościc, do których można dotrzeć podczas spaceru w 120 minut. Wycieczka rozpoczyna się od budynku Dyrekcji Zakładów Azotowych. Następnie, zgodnie z zaleceniami naszej absolwentki, udajemy się m.in. pod Dom Chemika, Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dworzec kolejowy czy Centrum Sztuki Mościce. Naszą wędrówkę możemy zakończyć, oglądając najstarsze bloki mieszkalne w mieście. Folder kończy część poświęcona ciekawostkom dotyczącym Mościc, z których dowiemy się np. skąd pochodziły pieniądze na budowę fabryki chemicznej; jednej z najnowocześniejszych w Europie w dwudziestoleciu międzywojennym. Całą broszurę opatrzoną piękną grafiką można przejrzeć tutaj.

Zwieńczenie pracy Pani Małgorzaty Nawój stanowi 15 tablic informujących o największych atrakcjach turystycznych, zapisanych w języku polskim i angielskim, które stanęły w przemysłowej dzielnicy Tarnowa. Wędrówka rozpoczyna się i kończy na pętli autobusowej przy Grupie Azoty; tam też znajduje się pierwsza z plansz z mapą całej trasy. Ze względu na obostrzenia epidemiczne mieszkańcy nie mogli wziąć udziału w pierwszym spacerze z przewodnikiem, ale organizatorzy przygotowali nagranie z wycieczki, które zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

Trochę historii

Mościce to swoisty urbanistyczny pomnik ku czci Ignacego Mościckiego. Dzięki staraniom prezydenta z dwóch małych sąsiadujących z Tarnowem wsi, czyli Świerczkowa i Dąbrówki Infułackiej, stworzono Mościce. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości byliśmy mało uprzemysłowionym krajem; znaczna część ludności utrzymywała się z rolnictwa. Państwo, aby wspomóc chłopów w zwiększeniu plonów i zmniejszeniu importu nawozów sztucznych z zagranicy, postanowiło zainwestować w przemysł chemiczny. Zapadła więc decyzja o zbudowaniu fabryki niedaleko Tarnowa, która z czasem stała się częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Wsie Świerczków i Dąbrówka Infułacka znajdowały się w widłach Dunajca i Białej, niedaleko znajdowała się żwirownia i zagłębie naftowe. Uchwałą Rady Miasta Tarnowa z 1927 roku utworzono osadę fabryczną, a dopiero w 1951 r., przyłączono ją do miasta i po dziś dzień stanowi jedną z ważniejszych dzielnic Tarnowa.

Wróć do góry