Studenci Elektrotechniki mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym
w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. Partner Uczelni zaprezentował w czwartek 19. kwietnia 2018r. o godz. 10:00 specjalny samochód z zainstalowaną aparaturą pomiarową. Wóz pomiarowy przystosowany jest do wykonywania prac związanych z:
– lokalizacją uszkodzeń kabli elektroenergetycznych,
– wyznaczaniem tras kabli podziemnych,
– badaniem elektrycznych kabli elektroenergetycznych,
– identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
– badaniem innych urządzeń zaakceptowanych przez Kierownika Wydziału eksploatującego wóz pomiarowy.
Oprócz wozu pomiarowego można było zobaczyć również nowoczesne, przenośne urządzenie do prób napięciowych kabli. Generator VLF umożliwia wykonywanie prób wytrzymałości elektrycznej napięciem wolnozmiennym sinusoidalnym, prostokątnym i prądem stałym.

W zajęciach wzięli udział Studenci II roku Elektrotechniki. Było to możliwie dzięki
porozumieniu jakie zawarła Uczelnia z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie.

 

Wróć do góry