Partnerzy projektu Visegrad+ CLIL-HET zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji ESP and CLIL – current drivers of HEI internationalization, która odbędzie się online 11 i 12 marca br. 

Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli języka angielskiego i wykładowców uniwersyteckich przedmiotów niejęzykowych zainteresowanych podnoszeniem jakości kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w języku angielskim.

Udział w konferencji (czynny i bierny)  jest bezpłatny, a rejestracji można dokonać do 5 marca na stronie internetowej projektu. Referaty uczestników (o objętości od 4 do 8 stron) po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane na Węgrzech.

Projekt CLIL-HET wspiera nauczycieli akademickich uczących lub planujących nauczać w języku angielskim w tworzeniu efektywnego środowiska nauczania i uczenia się w celu dalszego rozszerzania procesu internacjonalizacji w szkołach wyższych.

 

Wróć do góry