Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problemy adaptacyjne młodzieży w rzeczywistości transhumanistycznej

organizowana przez:

Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono”

we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa – Romanem Ciepielą,

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

/Instytutem Rodziny, Pedagogiki i Pracy Socjalnej/,

Uniwersytetem Jagiellońskim /Instytutem Socjologii/,

Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franko

/Katedrą Socjologii na Wydziale Edukacji Pedagogicznej/

Katedrą Administracji Akademii Tarnowskiej

Tarnów, 27 marca 2024 r.

ZAZ „Słoneczne Wzgórze”

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. Stanisław Sorys – prof. Uczelni, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie – przewodniczący
 • dr hab. Piotr Nowak – prof. Uczelni, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – sekretarz ds. naukowych
 • dr Anna Gądek – prof. Uczelni, Akademia Tarnowska – sekretarz ds. organizacyjnych
 • dr Jolanta Stanienda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiesekretarz ds. organizacyjnych
 • dr hab. Małgorzata Duda – prof. Uczelni, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie
 • ks. dr hab. Leon Szot, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie      
 • prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko
 • dr Bartosz Łukaszewski  – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie
 • dr Katarzyna Wojtanowicz – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie
 • dr Ivanna Myshchyshyn – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko

Cel konferencji:

Współczesna rzeczywistość, określana mianem ponowoczesności lub płynnej rzeczywistości, zdaniem wielu badaczy znamionuje przede wszystkim kryzys tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji, wartości i wielkich narracji, a także permanentna zmiana i efemeryczność, którym towarzyszą równie trwałe lęki oraz powszechna niepewność. Kondycja współczesnego człowieka nie jest więc ani trwała, ani komfortowa, ale płynna, pełna obaw i znaków zapytania.

Problematyka z zakresu transhumanizmu  jest zaproszeniem do debaty społecznej nad ulepszaniem ludzkiego ciała i umysłu przez nowoczesne technologie. Ukazuje również kontrowersję pomiędzy transhumanistami a biokonserwatystami i prezentuje poglądy najbardziej reprezentatywne wśród przeciwników tej ideologii. Dlatego proponujemy podjęcie tak obecnie aktualnej problematyki w następujących obszarach:

 • Problemy adaptacyjne młodzieży w środowisku rodzinnym;
 • Problemy adaptacyjne młodzieży w środowisku rówieśniczym i szkolnym;
 • Problemy adaptacyjne młodzieży w sieci.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowych                                        w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Zapraszamy do udziału w Konferencji demografów, socjologów, politologów, nauk o rodzinie, pracy socjalnej, prawników oraz przedstawicieli służby polityki społecznej.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r., na adres: a.gadek@interia.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym budżetu Miasta Tarnowa.

Wróć do góry