Wszyscy pracownicy i studenci Akademii Tarnowskiej mają dostęp do oprogramowania MATLAB w ramach licencji ogólnouczelnianej.

MATLAB – jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla inżynierów i naukowców, umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C.

Ten produkt firmy Mathworks wykorzystywany jest w Akademii Tarnowskiej od początku istnienia Uczelni zarówno przez studentów jak i prowadzących do tworzenia symulacji, wykonywania niebanalnych obliczeń i modelowania systemów dynamicznych. Teraz dostęp do niego jest bardzo prosty.

Szczegóły dotyczące instalacji są dostępne na stronie internetowej: https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/akademia-tarnowska-31413386.html
Pytania/problemy techniczne należy kierować do Pana Marcina Bydłosza, tel. 14 63 16 514, e-mail: m_bydlosz@pwsztar.edu.pl

Wróć do góry