Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Pracownicy PWSZ w Tarnowie,

Dokładnie dziś, 19 maja, mija 22. rocznica utworzenia naszej Uczelni. Stało się to na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 1998 r., które pozwoliło na założenie w Tarnowie pierwszej w Polsce uczelni zawodowej, kształcącej na poziomie licencjackim i inżynierskim. Faktyczną działalność PWSZ rozpoczęła 1 lipca 1998 r., w oparciu o zapisy Ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Aby uczcić te niezwykłe wydarzenia, niespełna 13 lat temu, 21 grudnia 2007 r., Senat PWSZ podjął uchwałę o ustanowieniu Święta Uczelni, które od tej pory obchodzone jest corocznie właśnie 19 maja.

Z tej okazji wszystkim Studentom i Absolwentom chciałbym przekazać wyrazy podziękowania za wybór naszej Uczelni, za okazane zaufanie i związanie z nią jakże ważnego etapu swojego życia. Pracownikom dydaktycznym dziękuję za trud i zaangażowanie, jakie wkładają w proces nauczania, wychowania i kształtowania młodzieży akademickiej, zaś Pracownikom administracji i obsługi dziękuję za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i tworzenie przyjaznych warunków do pracy i studiowania.

Pragnę z dumą przypomnieć, że jesteśmy nie tylko najstarszą, ale i największą oraz najchętniej wybieraną uczelnią zawodową w Polsce. Od kilku lat liczba naszych studentów oscyluje wokół 4 tysięcy, a na pierwszy rok studiów przyjmujemy corocznie ponad 1500 absolwentów szkół średnich. Mam nadzieję, że w tym roku, mimo nadzwyczajnej sytuacji, uda się te doskonałe wskaźniki utrzymać. Obecnie absolwenci szkół średnich mogą wybierać spośród dwudziestu kierunków i ponad trzydziestu specjalności w ramach studiów I i II stopnia. To pokazuje, jak długą drogę pokonaliśmy od 1998 roku. Dość powiedzieć, że od momentu powstania mury naszej Uczelni opuściło ponad 21 tysięcy absolwentów! Część z nich wzbogaciła potencjał polskiej gospodarki, wzmacniając firmy i instytucje, część wybrała dalszą naukę, kończąc studia II i III stopnia, a coraz liczniejsza grupa realizuje swoją zawodową aktywność w uczelniach Tarnowa, Krakowa czy innych krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Każdy młody człowiek opuszczający PWSZ w Tarnowie z tytułem licencjata, inżyniera czy magistra jest miarą naszego wspólnego sukcesu. Sukcesu, na który od 22 lat pracuje oddane grono pracowników dydaktycznych i administracyjnych, kierowanych przez władze wszystkich kadencji: rektorów, prorektorów, dziekanów i kierowników. Święto Uczelni to czas, kiedy w szczególny sposób wspominamy „Ojców Założycieli PWSZ” z prof. dr. hab. Adamem Juszkiewiczem, ówczesnym prezydentem Tarnowa Romanem Ciepielą, jego pełnomocnikiem Romanem Żokiem oraz ówczesnym wojewodą, śp. Wiesławem Wodą na czele. Jako społeczność akademicka pamiętamy także o śp. prof. dr. hab. Stanisławie Komornickim, rektorze PWSZ dwóch kadencji, który tak znacząco przyczynił się do rozwoju Uczelni, oraz o wszystkich jej pracownikach, których nie ma już z nami.

Tegoroczne święto jest wyjątkowe ze względu na okoliczności, jakie mu towarzyszą. Od 15 marca korytarze PWSZ opustoszały, a zajęcia prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Być może tak będzie już do końca tego semestru. Tęsknimy za Studentami, ale Wasze dobro i zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze. Dbając o nie, musimy stosować się w pełni do wytycznych przygotowanych przez specjalistów. Liczę w tym względzie na Wasze zrozumienie i współpracę. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda nam się sprawnie zakończyć zajęcia tego semestru oraz przeprowadzić egzaminy i obrony prac dyplomowych. Już teraz życzę wszystkim powodzenia.

W tym wyjątkowym czasie czekają nas także decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości naszej Uczelni – wybór nowych władz w oparciu o dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów zapisy statutu PWSZ. Mam głęboką nadzieję, że wspólnie przyjmiemy najlepsze dla Uczelni rozwiązania, które pozwolą z nadzieją spojrzeć w kolejne lata trzeciej dekady istnienia PWSZ.

Kończąc, chciałbym jeszcze raz wszystkim Studentom, Absolwentom, Pracownikom i Przyjaciołom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz życiowych i zawodowych sukcesów.

dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ
p.o. Rektor PWSZ w Tarnowie

Galeria zdjęć z Jubileuszu 10-lecia PWSZ w Tarnowie
pierwszych obchodów Święta Uczelni
16 – 19 maja 2008 r.

Galeria zdjęć z Jubileuszu 15-lecia PWSZ w Tarnowie
13 – 17 maja 2013 r.

Galeria zdjęć z Jubileuszu 20-lecia PWSZ w Tarnowie
7 – 30 maja 2018 r.

Wróć do góry