cocorico

Nauczyciele akademiccy Zakładu Filologii Romańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zapraszają na warsztaty z cyklu: Le français, c’est génial! Tematem spotkania pt. Cocorico, miaou, miaou, wouah, wouah – les animaux ont la parole, onomatopées et expressions idiomatiques (Kukuryku, miau, miau, hau, hau – zwierzęta zabierają głos – onomatopeje i wyrażenia idiomatyczne), które odbędzie się dnia 27 lutego 2014 r. o godz. 13.30, w PWSZ w Tarnowie (w budynku C, sala 06), jest świat zwierząt i ich „język”. Zajęcia poprowadzi mgr Marek Sosna wraz z Panią Justyną Szot, studentką II roku specjalności: filologia romańska.

Warsztaty Le français, c’est génial! są  nieodpłatne i otwarte dla wszystkich uczących się języka francuskiego. Zapraszamy uczniów indywidualnych i grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli. Prosimy o podawanie liczebności grup.

Zapisy przyjmowane są pod adresem: lefrancaiscestgenial@pwsztar.edu.pl

Comiesięczne spotkania poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu języka francuskiego i kultury francuskiego obszaru językowego. Dwugodzinne warsztaty w roku 2013-2014 odbywają się raz w miesiącu, w ruchome dni tygodnia. Następne zajęcia będą w terminach: 18 marca 2014 r., w ramach Dni Frankofonii, i 11 kwietnia 2014 r.

Soyez tous les bienvenus! Serdecznie zapraszamy!

Wróć do góry