Nagrody im. Tadeusza Tertila zostaną przyznane już po raz szesnasty! W konkursie mogą brać udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (w obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest obrona pracy w roku akademickim 2021/22). 

Pracę dyplomową do nagrody zgłasza uczelnia, za zgodą absolwenta, przy czym każda szkoła wyższa może zgłosić maksymalnie dwie prace magisterskie oraz jedną licencjacką lub inżynierską.

 Łączna pula nagród wyniesie w tym roku 14 tysięcy złotych. Zgłoszeń dokonywać można do czwartku 15 września.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbędzie się 30 października.

Więcej informacji tutaj.

Wróć do góry