Konkurs_plakat_rozstrzygnięcie

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz kierownik Zakładu Filologii Polskiej zapraszają na finał konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, opowieści” – 21 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.30 w auli Centrum Nowoczesnych Technologii PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8.
Ideą konkursu, przeprowadzanego przez pracowników dydaktycznych Zakładu Filologii Polskiej, pozostaje gromadzenie tekstów tematycznie związanych z Tarnowem i regionem, pisanych przez samych mieszkańców. Tegoroczna, druga edycja konkursu odbywała się pod hasłem „Podróże w czasie i w przestrzeni”, a wzięli w niej udział uczniowie dwudziestu pięciu gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Tarnowa i okolic oraz studenci PWSZ w Tarnowie.
Podczas finałowego spotkania poznamy laureatów konkursu, zebrani będą też mogli wysłuchać wykładu prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego „«Niespieszny przechodzień», czyli człowiek w podróży”.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Powiatu Tarnowskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Patronami medialnymi zmagań są: radio RDN Małopolska, miesięcznik „Tarnów.in” oraz telewizja IMAV.

Wróć do góry