Wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, legendy – podsłuchane opowieści” !

24 kwietnia 2015 roku odbył się finał konkursu literackiego „Ludzie, miejsca, legendy – podsłuchane opowieści” przeprowadzonego przez Zakład Filologii Polskiej. W obecności Rektor Elekt dr hab. inż. Jadwigi Laski, prof. PWSZ trzynaścioro laureatów konkursu odebrało dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju dra hab. Wacława Rapaka, prof. PWSZ, Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Krystyny Choińskiej, doc. PWSZ oraz Kierownik Zakładu Filologii Polskiej dr Małgorzaty Pachowicz, doc. PWSZ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Spotkanie uświetnił wykład prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego Między baśnią, podaniem i legendą

Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie literackim

Kategoria młodzieży gimnazjalnej

I NAGRODA

Laura Sobarnia (Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie) – za pracę A placem boju będzie dół kryjomy, / A wyrok o nim wyda wróg potężny, a także pomysł na współczesne opowiadanie o Tarnowie i stworzenie plastycznej wizji miasta, w którym przenikają się czasy i przestrzenie oraz żywe są kultura i historia miejsca, regionu i kraju

II NAGRODA

Adrianna Gogola (Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie) – za pracę O tym, dlaczego drzewo płacze na skraju rzeki oraz umiejętność stworzenia oryginalnej legendy, trafne wykorzystanie baśniowych motywów i udaną kreację bohatera

III NAGRODA ex aequo

Wiktoria Dąbrowska (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej) – za pracę Niezwykłe spotkanie oraz stworzenie oryginalnej, spójnej opowieści, umiejętne budowanie napięcia, a także wpisanie niesamowitości w obraz współczesnego Tarnowa i okolicy

Magdalena Hoim (Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Skrzyszowie) – za pracę Legenda o powstaniu Tarnowa oraz zajmujące objaśnienie nazwy miasta ujęte w formie konsekwentnie rozwijanej, bogatej w detale opowieści

Jakub Ożga (Niepubliczne Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie) – za pracę Legenda o powstaniu rzeki Białej Tarnowskiej, ożywienie pradawnej przeszłości Tarnowa i okolic w ciekawej opowieści oraz umiejętność użycia baśniowej konwencji

WYRÓŻNIENIA

Maria Gryglewska (Publiczne Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim) – za pracę Legenda o Janie Wnękupolskim Ikarze z Odporyszowa oraz przypomnienie i opowiedzenie na nowo historii o lokalnym bohaterze

Ewa Kieć (Publiczne Gimnazjum im. Rodzin Męcińskich i Zborowskich w Łęgu Tarnowskim) – za pracę Kapliczka Serca Pana Jezusa w Łęgu Tarnowskim oraz umiejętność zbudowania monologu wewnętrznego i udaną stylizację

Karolina Lebryk (Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie) – za pracę ***Najwyższym szczytem Świniogóry oraz próbę odnowienia tradycyjnej opowieści ludowej

Paweł Stańczyk (Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie) – za pracę Historie z Piekłarodem oraz zebranie, opracowanie i przypomnienie lokalnych opowieści, a także sumienne ich udokumentowanie

Jakub Szczęch (Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej i Gimnazjum w Szynwałdzie) – za pracę O diabłach na Korzeniu oraz próbę odnowienia opowieści na motywach wierzeń ludowych

Gabriela Walaszek (Niepubliczne Gimnazjum „U Konarskiego” w Tarnowie) – za pracę Historia źródełka w Tarnowie-Rzędzinie oraz umiejętność opowiadania w sposób przykuwający uwagę i charakterystyczne złączenie tego, co fantastyczne i historyczne

Kategoria młodzieży ponadgimnazjalnej

WYRÓŻNIENIA ex aequo

Agnieszka Ptak (I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie) – za pracę Dom inny niż wszystkie oraz ironiczne podejście do legendy i umiejętność złączenia historii rodzinnej z rodzimą, lokalną

Natalia Tratkiewicz (VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie) – za pracę Szept tajemnicy oraz umiejętność zmityzowania współczesnego Tarnowa

Do konkursu najliczniej przystąpili uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie.

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok!