Studenckie Koło Naukowe „LEX” zaprasza na międzynarodową konferencję naukową: Problemy adaptacyjne młodzieży w rzeczywistości transhumanistycznej. Wydarzenie odbędzie się 27 marca 2024 r. w ZAZ „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie. Sesję organizują Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono” we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa Romanem Ciepielą, Akademią Tarnowska, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim i Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franko

Współczesna rzeczywistość, określana mianem ponowoczesności lub płynnej rzeczywistości, zdaniem wielu badaczy znamionuje przede wszystkim kryzys tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji, wartości i wielkich narracji, a także permanentna zmiana i efemeryczność, którym towarzyszą równie trwałe lęki oraz powszechna niepewność. Kondycja współczesnego człowieka nie jest więc ani trwała, ani komfortowa, ale płynna, pełna obaw i znaków zapytania.

Problematyka z zakresu transhumanizmu  jest zaproszeniem do debaty społecznej nad ulepszaniem ludzkiego ciała i umysłu przez nowoczesne technologie. Ukazuje również kontrowersję pomiędzy transhumanistami a biokonserwatystami i prezentuje poglądy najbardziej reprezentatywne wśród przeciwników tej ideologii. Dlatego proponujemy podjęcie tak obecnie aktualnej problematyki w następujących obszarach:

 • problemy adaptacyjne młodzieży w środowisku rodzinnym;
 • problemy adaptacyjne młodzieży w środowisku rówieśniczym i szkolnym;
 • problemy adaptacyjne młodzieży w sieci.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Zapraszamy do udziału w Konferencji demografów, socjologów, politologów, nauk o rodzinie, pracy socjalnej, prawników oraz przedstawicieli służby polityki społecznej.

Plan Konferencji

10.00 – Powitanie, dr hab. Stanisław Sorys prof. UP JP II – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Inż. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa           

10.15 – wystąpienie wprowadzające: Centra usług społecznych jako nowy model instytucji polityki społecznej – Dorota Krakowska, Dyrektor CUS w Tarnowie.

10.35 – Panel dyskusyjny:

Pomysły – projekty – współpraca. Jak wygląda współpraca międzysektorowa? Spojrzenie na problem dwu środowisk

Moderator: dr hab. Stanisław Sorys, prof. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 • inż. Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa,
 • dr Jakub Kwaśny – Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa,
 • mgr Dorota Krakowska, Dyrektor CUS w Tarnowie,
 • dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ w Krakowie,
 • dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII w Krakowie,
 • Przedstawiciel organizacji pozarządowej.

11.20 – Sesja plenarna

Moderator: Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

 • Młodzież na „lotnych piaskach”… prof. dr hab. Elżbieta Osewska – Akademia Tarnowska.
 • Laicyzacja a deinstytucjonalizacja rodziny dr hab. Stanisław Sorys, prof. UPJPII w Krakowie.
 • Brak wzorcotwórczych postaw męskich w procesie socjalizacji i wychowania
  w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży –
  dr Bartosz Łukaszewski – UPJPII w Krakowie.
 • Problemy młodzieży i jej skłonności do ekstremizmu na Słowacji – prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.
 • Cyfrowa transformacja wyższego szkolnictwa pedagogicznego: dzisiejsze wyzwanie, dr doc.  Nataliya Yaremchuk,  Katedry Edukacji Podstawowej  i Przedszkolnej.
 • Cyberprzemoc w środowisku edukacyjnym szkół średnich ogólnokształcących na Ukrainie,  dr doc. Khrystyna Kalagurka, dr doc Mariya Kryva.
 •  Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów w procesie reformy ukraińskiej edukacji. Diana Kosukhno, doktoranka.
 • Kompetencje medialne jako niezbędny element adaptacji młodych ludzi do społeczeństwa informacyjnego, Trokhaniak Natalia Adamiwna, Asystent Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Wyższej Wydziału Edukacji Nauczycielskiej Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.
 • Efekt Grety czy realne zaangażowanie? Najistotniejsze elementy zrównoważonego rozwoju i konsumpcji w pokoleniu Z, dr Michał Lutostański, SGH.
 • Adaptacja studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym, Olga Lytvynenko doktorantka.
 •  Zaburzenia adaptacyjne wśród dzieci i młodzieży, Maria Lusina, Magdalena Smolik, Doktorantki UP JP 2 w Krakowie.
 • Problemy bioetyczne współczesnej młodzieży w środowisku rówieśniczym, Dr Renata Marszałek,  WP KUL.
 • Marzenia młodych w kontekście przeżywanych trudności emocjonalnych, dr Adrian Biela, Instytut Rodziny, Pedagogiki i Pracy Socjalnej UP JP 2 w Krakowie.

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Stanisław Sorys – prof. Uczelni, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie – Przewodniczący;
 • dr hab. Piotr Nowak – prof. Uczelni, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Sekretarz ds. Naukowych;
 • dr Anna Gądek – prof. Uczelni, Akademia Tarnowska – Sekretarz ds. Organizacyjnych;
 • dr Jolanta Stanienda – Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieSekretarz ds. Organizacyjnych;
 • dr hab. Małgorzata Duda – prof. Uczelni, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie;
 • ks. dr hab. Leon Szot, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie;                                                          
 • prof. dr hab. Yuriy Pachkovskyy – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko;
 • dr Bartosz Łukaszewski  – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie;
 • dr Katarzyna Wojtanowicz – Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie;
 • dr Ivanna Myshchyshyn – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko.

Rada Naukowa:

 • Prof. dr. hab. Beata Balogova – Uniwersytet Preszowski w Preszowie,
 • Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Prof. dr hab. Kamil Kardis – Uniwersytet Preszowski w Preszowie,
 • Prof. dr hab. Jozef Matulnik – VŠZaSP w Bratysławie,
 • Prof. dr hab. Władysław Majkowski – Akademia Polonijna w Częstochowie,
 • Prof. dr hab. Roman Polak – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 • Prof. Ph.D. Dmytro Hertsuk – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko,
 • Prof. dr. hab. Kateryna Ostrovska – Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franko,
 • Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciekanowski – Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie,
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Nowak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
 • Prof. nadzw. dr hab. Leon Szot – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prof. nadzw. dr hab. Edmund Juśko – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Prof. nadzw. dr hab. Iwona Niewiadomska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Sorys – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prof. nadzw. dr hab. Maria Płonka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. Karel Sládek – Univerzita Karlova w Pradze,
 • dr hab. Monika Podkowińska, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. Joanna Truszkowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • dr Anna Gądek – prof. Akademii Tarnowskiej,
 • dr Jolanta Stanienda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Anna Opar – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku,
 • dr Bartosz Łukaszewski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym budżetu Miasta Tarnowa.

Wróć do góry