22 września w auli głównej Uczelni zebrani prelegenci i słuchacze rozmawiali o problemach, z jakimi spotykają się rodzice, którzy stracili swoje dzieci przed narodzinami. Głównymi odbiorcami wykładów były pielęgniarki, położne i lekarze, a także studenci studiów medycznych. To ich dotyka ciężar pomocy podopiecznym znajdującym się nierzadko w stanie rozpaczy. 

Na konferencji obecna była JM Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która na początku spotkania mówiła: Pamiętam, gdy kilka lat temu usłyszałam o działalności Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie. Pamiętam także, gdy w 2016 roku Komitet zrealizował swój cel i doprowadził do powstania na mościckim cmentarzu pomnika dzieci utraconych oraz grobowca, do którego chowane są ciała dzieci zmarłych przed narodzeniem. Oczywistym było, że te, jakże potrzebne działania, stanowią jedynie wstęp do zbudowania zorganizowanego systemu pomocy dla matek i ojców, którzy stracili swoje dzieci.

Rektor podkreślała – Cieszę się, że miejscem budowania tego typu kompetencji, formowania położnych do wypełniania tego typu misji, staje się nasza Uczelnia. Jak zapewne wiecie, w tym roku uruchomiliśmy kierunek położnictwo. To dowód na to, że miejsce dzisiejszego spotkania nie zostało wybrane przypadkowo.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja OPES139, która zajmuje się m.in wsparciem psychologicznym, dofinansowaniem badań genetycznych, pomocą w przejściu procedur administracyjnych po poronieniu czy organizowaniem obchodów Dnia Dziecka Utraconego (15 października).

 

Podczas konferencji przedstawicielki Laboratorium DNA w Katowicach, Martyna Sowińska i Marlena Targowska przedstawiły prawa pacjentek po poronieniu. Specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego, położna bloku porodowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. K. Gibińskiego Elżbieta Smajdor mówiła o metodach logoterapeutycznych w pracy z pacjentem. Prezes Fundacji Rodzic Po Ludzku, ekspertka ds. praw kobiet w opiece okołoporodowej, Joanna Pietrusiewicz wygłosiła wykład „Opieka nad kobietą  w sytuacji szczególnej zgodnie ze Standardem Organizacyjnym Opieki Okołoporodowej”. Na zakończenie psycholog, pedagog, terapeutka środowiskowa Iwona Wróbel opowiedziała o psychologicznych ujęciach wsparcia w sytuacji utraty dziecka.

Wróć do góry