Akademia Tarnowska oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova zapraszają na 4. edycję międzynarodowej konferencji MEET the SPACE pod honorowymi patronatami Polskiej Agencji Kosmicznej i Prezydenta Miasta Tarnowa.

Po kilkuletniej przerwie spotykamy się w Tarnowie na 4. edycji konferencji MEET the SPACE. Konferencja jest odpowiedzią na widoczny, dynamiczny trend rozwoju technologii kosmicznych w ciągu ostatnich lat. Wydarzenie pozwoli na wymianę doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w realizację odwiecznego marzenia ludzkości, jakim jest eksploracja Kosmosu.

Konferencja MEET the SPACE jest forum naukowym, które umożliwia prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń w zakresie badania i eksploracji Kosmosu zarówno osobom z bogatym doświadczeniem, jak również tym, którzy dopiero stawiają w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Przekazywana w przystępny sposób wiedza zostanie podzielona na cztery sesje tematyczne: Near Space, Technika rakietowa, Obserwacja przestrzeni kosmicznej i okołoziemskiej oraz załogowe loty kosmiczne.

Głównym celem MTS jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat różnorodnych zagadnień obejmujących swym zakresem technikę rakietową, balonowe loty stratosferyczne, obrazowanie satelitarne, obserwacje astronomiczne, badania kosmicznych lotów załogowych i wiele innych tematów związanych z technologiami i badaniami kosmicznymi.

Wybór Tarnowa na miejsce konferencji jest związane ze szczególnymi tradycjami w zakresie badania Kosmosu przede wszystkim za sprawą księdza profesora Michała Hellera, tarnowianina, wybitnego Astronoma i Filozofa . Mamy nadzieję, że wyniki konferencji pozwolą nie tylko na podtrzymanie tarnowskiej tradycji badania kosmosu, ale także wpłyną na twórcze jej rozwinięcie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej we współudziale stowarzyszenia Astronomia Nova w dniach 6-7 czerwca 2024 r. w Auli im. Jana Szczepanika (Centrum Nowoczesnych Technologii Akademii Tarnowskiej C017) – wybitnego tarnowskiego wynalazcy i wizjonera

Streszczenia referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie „Science, Technology and Innovation”. Natomiast publikacja rozszerzonej wersji będzie możliwa w „Annales Astronomiae Novae” lub „Science, Technology and Innovation” w zależności od preferencji prelegentów.

Program Konferencji

Wróć do góry