Koło Naukowe LEX 17 maja wzięło udział w wydarzeniu zorganizowanym przez stowarzyszenie  MORE IN 24 oraz Młodzieżową Radę Miejską z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Studenci wysłuchali debaty o szansach i zagrożeniach wynikających z przynależności do Unii Europejskiej z udziałem europosła Adama Jarubasa oraz Przewodniczącej Rady Miasta Tarnowa Małgorzaty Mękal, a także dyskusji pn. „Jakie możliwości daje młodym Unia Europejska?”.

Wróć do góry