Biuro Karier, Projektów i Współpracy zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenie „Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych” organizowane  w ramach projektu „Perspektywy, Współpraca, Synergia, Zarządzanie w Tarnowie”.

 Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia, jak:

Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia. Szkolenie obejmuje 30 godzin.

Równolegle rozpoczną się dwie edycje szkoleniowe:

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 1 (30h)

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 2 (30h)

Rekrutacja odbywa się w terminie od 16 do 22 kwietnia 2021 r.; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji. W każdej edycji wsparciem zostanie objęte 16 osób.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, wybór edycji w której chce się wziąć udział, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub przyniesienie go osobiście do Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).