STYPENDIUM SOCJALNE

Ogłoszenie dotyczące terminów przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku ak. 2022/2023

INSTRUKCJA NR 1 – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INSTRUKCJA NR 2 – KOMPLETOWANIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

Wzory druków do pobrania:

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5  Regulaminu świadczeń dla studentów osoby, które pobierają kwotę zwiększenia stypendium socjalnego, z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta PWSZ w Tarnowie lub w innym obiekcie niż Dom Studenta PWSZ w Tarnowie, zobowiązane są do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa poniżej) poinformowania Dział Pomocy Materialnej o:

  1. rezygnacji z zakwaterowania albo
  2. zmiany czasowego zamieszkania, a także
  3. wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu,

pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej.

Wróć do góry