Z rąk JM Rektor dr hab. inż. Jadwigi Laski, prof. PWSZ oraz Dyrektora Instytutu Politechnicznego dr. inż. Sebastiana Bieleckiego odebrali dyplomy ukończenia studiów absolwenci kierunków inżynierskich.

W uroczystości uczestniczyła również Prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr Małgorzata Martowicz, a także Władze Zakładów prowadzących kierunki w ramach Instytutu Politechnicznego oraz zaproszeni goście reprezentujący miejskie instytucje, organizacje i firmy. Oprócz dyplomów wręczono również wyróżnienia za najciekawsze prace dyplomowe i medale dla najlepszych się absolwentów.

Wróć do góry