JM Rektor PWSZ w Tarnowie, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ
Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Sebastian Bielecki,
Kierownik Zakładu Elektrotechniki, dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. PWSZ
Kierownik Zakładu Informatyki, prof. dr hab. inż. Witold Byrski,
Kierownik Zakładu Technologii Materiałów, prof. dr hab. inż. Maria Borczuch-Łączka,
Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji, prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta

serdecznie zapraszają na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2015/2016 wraz z immatrykulacją studentów I roku Instytutu Politechnicznego, która odbędzie się 16 października br. (piątek) o godzinie 8:30 w auli C017 (budynek Centrum Nowoczesnych Technologii).

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektor na czas trwania inauguracji, w godzinach 8:30 – 10:30 zostają wprowadzone godziny rektorskie.