Za nami II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja”. Impreza zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ odbyła się w dniach 26-27 października 2018 roku. Pierwsza, międzynarodowa edycja Konferencji, która odbyła się w 2016 r., stała na bardzo wysokim poziomie i spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska medycznego.Wcześniejsze cztery edycje (2008, 2010, 2012, 2014) miały zasięg ogólnopolski.

Bez względu na to, jak bardzo zmienia się świat, zdrowie człowieka pozostaje jedną z najwyższych wartości. Stanowi ono centrum zainteresowania lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i nauczycieli wychowania fizycznego. W każdej z tych profesji nadrzędnym celem jest dbałość o jakość życia oraz dążenie do wypracowania u pacjentów i podopiecznych przekonania o tym, że ich stan psychofizyczny w dużej mierze zależy od nich samych.

 

Wróć do góry