Tarnowskie Towarzystwo Naukowe wręczyło wczoraj prestiżowe „Perły Tarnowa”. Wszystkie trzy nagrody trafiły do absolwentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie! Jak podkreśla Prezes TTN, prof. Kazimierz Wiatr, poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a Komisja Konkursowa stanęła przed trudnym wyborem.

Nagroda główna tegorocznej edycji konkursu trafiła do Moniki Sachy, absolwentki studiów I stopnia na kierunku Filologia polska za pracę licencjacką „I właśnie niepewność tego czym jestem łączy mnie z następną osobą przed lustrem – doświadczenie lustra w literaturze i kulturze”. Praca napisana pod kierunkiem dr Agnieszki Mocyk stanowi wnikliwą analizą roli zwierciadeł w kulturze, ich funkcjonowania jako motywu artystycznego, który jest aktualny w różnych tekstach kultury.

Kolejna nagroda trafiła do rąk Barbary Hałacińskiej, absolwentki studiów I stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego. Praca „Wychowanie dzieci dwujęzycznych na przykładzie działalności Polskiej Szkoły w Leuven” powstała pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Osewskiej jest efektem stażu, jaki w wymienionej w tytule placówce odbyła autorka. Obserwacje i zdobyte doświadczenia pozwoliły na wnikliwą analizę procesu wychowania dzieci dwujęzycznych poza granicami kraju.

Trzecia z „Pereł” przypadła Joanny Mycy. Absolwentkę studiów II stopnia na kierunku Filologia polska uhonorowano za pracę „Wpływ Uniwersytetu Dziecięcego na rozwój poznawczy oraz społeczno-emocjonalny dzieci” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Wilkoń. Komisja Konkursowa doceniła autorkę, która pracując jako wolontariuszka w Uniwersytecie Dziecięcym przy PWSZ w Tarnowie przeprowadziła badania, które udowodniły pozytywny wpływ uczestnictwa dzieci w zajęciach UD na ich rozwój społeczno-emocjonalny.

Wszystkim nagrodzonym oraz promotorom wyróżnionych prac gratulujemy!

 

Wróć do góry