Dnia 21 listopada br. odbyły się zajęcia pt. „HCM Deck – Startup’owe podejście do rozwoju produktu” skierowane dla studentów kierunku informatyka. Zajęcia poprowadzili praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem pracujący w firmie HCM Deck.

Celem zajęć było zapoznanie studentów z technologiami i metodykami wykorzystywanymi obecnie podczas rozwoju oprogramowania, począwszy od zbierania wymagań (metodyk do tego wykorzystywanych), ich priorytetyzacji, przez ich wdrażanie – programowanie z wykorzystaniem najnowszych metodyk gwarantujących jakość kodu (jak TDD i BDD) oraz sposób pracy zespołu programistów.

Zostały omówione następujące zagadnienia:
Rafał Niesłuchowski, CTO & Co-founder: HCM Deck: firma i produkt.
Marcin Gumułka, Produkt Manager: Zbieranie wymagań – jak to robić gdy tworzymy/rozwijamy produkt dla jednego klienta, jak gdy robi się to dla 3 a jak gdy tworzymy 'uniwersalny’ produkt. Priorytetyzacja wymagań.
Andrzej Mochel, Senior JAVA Developer: Wytwarzanie oprogramowania: BDD + TDD; architektura: C4.
Joanna Piekarz-Nitkiewicz, Head of Enginnering/SCRUM Master: Metodyka programowania w HCM Deck: Agile, SCRUM.

Materiały z przeprowadzonych zajęć dostępne są poniżej:
Prezentacja „Startup’owe podejście do rozwoju produktu”

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 31.03.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry