Ruszył nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu o dofinansowanie wewnętrznych projektów naukowych. Wnioski będą przyjmowane do 26 marca 2021 r. w sekretariacie Prorektora ds Nauki i Rozwoju.

– Zachęcam do zapoznania się z nowym Regulaminem dofinansowania wewnętrznych projektów naukowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, dostępnym na stronie Działu Badań Naukowych mówi Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Tarnowie, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

O dofinansowanie projektów naukowych mogą ubiegać się pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczni, dla których PWSZ w Tarnowie jest podstawowym miejscem pracy.

Projekt nie może być jednocześnie finansowany z innych źródeł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 20 000 zł. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na:

a) zakup aparatury,
b) zakup drobnego sprzętu,
c) zakup materiałów zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań,
d) pokrywanie kosztów usług obcych, jeśli nie będą one mogły zostać zrealizowane w ramach Uczelni,
e) zakup licencji na oprogramowanie,
f) pokrycie kosztów związanych z opublikowaniem wyników badań,
g) pokrycie kosztów wyjazdów terenowych.

Formularz wniosku, oświadczenia, wzór umowy oraz szczegółowe zasady oceny wniosków znajdziecie Państwo na stronie DBN.

 

Wróć do góry