Około 250 osób wzięło udział w I Forum Nauka-Gospodarka-Biznes zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. Byli wśród nich studenci, dydaktycy, pracownicy administracyjni Uczelni oraz – co szczególnie mocno ucieszyło organizatorów – bardzo liczne grono przedstawicieli otoczenia gospodarczo-społeczno-samorządowego Tarnowa.

Forum otworzyła JM Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska, która w swoim wystąpieniu dziękowała gościom za przybycie i wyraziła nadzieję, że rozpoczęty w czwartek dialog przyniesie wiele korzyści tak dla Uczelni, jak i subregionu tarnowskiego.

– Tylko poprzez współpracę jesteśmy w stanie wykrzesać synergię tak potrzebną gospodarce i regionowi. Wierzę, że zaproszenie jakie wystosowaliśmy do naszych obecnych i przyszłych partnerów zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami korzystnymi dla studentów i ich przyszłych pracodawców – mówiła.

Forum o charakterze roboczym podzielono na trzy panele dyskusyjne:

Panel I – Kompetencje studentów a oczekiwania pracodawców

 • mgr Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
 • dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki,
 • lek. med. Marcin Kuta – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
 • dr inż. Mateusz Laska, Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty S.A.
 • mgr Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów, absolwent PWSZ w Tarnowie

Panel II – Synergia nauki i biznesu – perspektywy rozwoju

 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska – Rektor PWSZ w Tarnowie
 • dr Rafał Kurczab – Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych
 • mgr Rafał Jakubowski – Dyrektor Centrum R&D Grupa Azoty S.A.
 • mgr Robert Pacana – Członek Zarządu Zakładów Mechanicznych w Tarnowie
 • mgr Krzysztof Głomb – prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

Panel III – Kształcenie praktyczne

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – PWSZ w Tarnowie Zakład Elektroniki i Telekomunikacji
 • prof. dr hab. inż. Czesław Nowak – PWSZ w Tarnowie Zakład Ekonomii
 • mgr Ewa Skąpska-Wilk- Dyrektor ZUS Oddział w Tarnowie
 • mgr Ewa Łączyńska-Widz – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie
 • mgr Zdzisław Wolak, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Naczelny Pielęgniarz Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
 • mgr inż. Paweł Kozioł – Kierownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
  Spotkanie zakończyła prezentacja programu akceleracyjnego Idea4Azoty oraz rozmowy kuluarowe.Relacja Telewizji tarnowska.tv

 

 

Wróć do góry