Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 są Państwo zobowiązani do wyboru w semestrze zimowym przedmiotu KOMPETENCJE CYFROWE i E-NARZĘDZIA lub PODSTAWY EDYTORSTWA.

Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie ZFP, pokój A 021 w dniach 30.09.2019 r. – 1.10.2019r. w godz. 10.00-15.00.

Uczestnictwo w wybranych zajęciach jest obowiązkowe.

Programy poszczególnych przedmiotów znajdują się w sylabusach zamieszczonych na stronie internetowej ZFP.

Wróć do góry