W dniach 24,25 kwietnia 2024 roku w Krakowie odbywał się Festiwal
Zawodów organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. https://zawodowa.malopolska.pl/festiwal-zawodow/fz-2024
Do udziału w wydarzeniu została zaproszona również Nasza Uczelnia, a
reprezentowana była przez grupę studentów kierunku Pielęgniarstwo oraz
studentów kierunku Wychowanie Fizyczne.

Prezentacja zawodu pielęgniarki dotyczyła tematyki związanej z krwią.
Studentki : Natalia Majka, Magdalena Kowal, Weronika Woźny zapoznawały
odwiedzającą stoisko młodzież z metodami pobierania krwi żylnej do badań
diagnostycznych co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Prezentowane
były możliwości wykorzystania urządzeń służących do lepszego
zobrazowania naczyń – oświetlacz oraz USG. Odwiedzający uczyli się
mierzyć ciśnienie tętnicze krwi. Przygotowane przez studentki dla
odwiedzających ulotki informacyjne KREW DAREM ŻYCIA rozeszły się i
trzeba było szybko drukować kolejne.
W naszej prezentacji brał udział Pan Daniel Skiba, reprezentujący Regionalne
centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, który prezentował
zasady i metody preparowania poszczególnych składników krwi dla dawców.
Jednocześnie zachęcaliśmy przyszłych krwiodawców do zaangażowania się w
ideę krwiodawstwa.

Studenci kierunku wychowanie fizyczne: Jakub Filiński i Tomasz Sura
prezentowali swój kierunek. Przy użyciu ergometru wioślarskiego
przedstawiali odwiedzającym możliwości i zalety treningu z jego
wykorzystaniem.  Odwiedzająca młodzież miała możliwość rywalizowania
między sobą i oceny swojej sprawności fizycznej.

Wróć do góry