Zgodnie z zapowiedziami, dzięki udziałowi w Projekcie Perspektywy, Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oferuje już zdalny dostęp do licencjonowanych elektronicznych baz danych, czyli m.in. pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych z wielu dziedzin: nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych w polskich i zagranicznych zasobach.

Z baz można korzystać za pomocą systemu HAN. – Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci uczelnianej jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania są tożsame jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego Koha – tłumaczy Bogumiła Stachura, Dyrektor Biblioteki PWSZ.

Chętni mają już dostęp do następujących baz danych: ProQuest Central, SciTech Premium Collection i Academic Complete, IBUK Libra i IEEE Explore Digital Library.

Wykupienie dostępu do tak bogatych zasobów stało się możliwe dzięki udziałowi Uczelni w Projekcie „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie.”

 

 

Środki pozyskane w ten sposób pozwoliły ponadto na wyposażenie superkomfortowego stanowiska dla osoby niepełnosprawnej. Składa się ona z biurka z płynnie regulowanym blatem, specjalistycznej myszy oraz klawiatury, urządzenia czytającego oraz elektronicznej lupy.

Wróć do góry