W dniu 16 kwietnia 2021 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się cykliczny „Dzień Otwarty” tym razem jednak w zmienionej, wirtualnej formule.

Miejsce: platforma  MS Teams Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: https://tiny.pl/rkjbt

Prezentacja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego rozpocznie się od ok godziny 11:45 za pośrednictwem strony internetowej PWSZ oraz serwisu YouTube: Wirtualny Dzień Otwarty PWSZ w Tarnowie – YouTube

W programie m.in rozmowa z Władzami Wydziału.

Czy warto zostać chemikiem? W jak wielu sektorach biznesu chemicy znajdują zatrudnienie? Na te i wiele interesujących Was pytań będzie możliwość uzyskania odpowiedzi „na żywo” poprzez platformę MS Teams.

A jakie specjalności mogą wybierać studenci Chemii PWSZ w Tarnowie?

Studia licencjackie na kierunku Chemia prowadzone są w trybie stacjonarnym przez sześć semestrów mają profil praktyczny. Studenci Chemii po pierwszym roku studiów stacjonarnych mogą wybierać spośród specjalności:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, z myślą o osobach czynnych zawodowo, które chcą rozwijać swoją wiedzę, uzyskać nowe kwalifikacje i zwiększyć kompetencje, Katedra Chemii poszerzyła ofertę dydaktyczną o studia na kierunku Chemia w formie niestacjonarnej.

Studia w formie niestacjonarnej na kierunku Chemia o profilu praktycznym, specjalności Chemia Stosowana trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Dla osób zainteresowanych tytułem zawodowym inżyniera Katedra Chemii przygotowuje propozycję studiów na kierunku Chemia Stosowana.

Absolwenci Chemii z tytułem licencjata lub inżyniera mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna w PWSZ w Tarnowie.

Wróć do góry