Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci dr. Janusza Orzecha, doc. PWSZ, współtwórcy i wieloletniego Kierownika Zakładu Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, naukowca, innowatora, pedagoga i wychowawcy tysięcy fizjoterapeutów.

Śp. dr Janusz Orzech był absolwentem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1975). W 1981 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Eksperymentalna metoda wyciągu stałego i autowyciągu w rehabilitacji zespołu bólów dolnego odcinka kręgosłupa”, przyznano mu stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1975-1985 był asystentem, następnie starszym asystentem, a później adiunktem Instytutu Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

W latach 1985-1993 organizował i kierował Gabinetami Usprawniania Leczniczego Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej w Tarnowie, a od 1993 roku pełnił funkcję Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie.

W latach 2002-2015 był organizatorem, koordynatorem i Kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Przez dwie kadencje zasiadał także w Senacie PWSZ w Tarnowie.

Był autorem i współautorem wielu książek, skryptów akademickich, artykułów i podręczników z dziedziny fizjoterapii. Opatentował siedem przyrządów służących do usprawniania rąk. Zorganizował Pracownię Rehabilitacji Ręki wyposażoną w kilkadziesiąt oryginalnych stanowisk do ćwiczeń, w większości zaprojektowanych przez siebie i objętych własnymi patentami.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 9 stycznia (sobota) w Kaplicy Cmentarza Parafialnego Rzędzin o godz. 13.00. Natomiast różaniec rozpocznie się o 12.30. 

Rodzinie oraz bliskim śp. dr. Janusza Orzecha składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Wróć do góry