Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zakład Elektrotechniki oraz Zakład Filologii Polskiej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Czytamy Hellera”. Konkurs jest otwarty dla uczestników w wieku 10 – 99 lat. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres : sep@pwsztar.edu.pl (lub poprzez formularz na stronie internetowej).

Uczestnicy konkursu mogą:
a) wziąć udział w egzaminie testowym wiedzy (egzamin testowy może być przeprowadzony poprzez stronę internetową)
b) do oceny przedstawić pracę pisemną przesłaną na adres organizatora.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają Instytut Politechniczny, Zakład Elektrotechniki oraz Koło Studenckie Stowarzyszenia Elektryków Polskich działające w ramach Instytutu Politechnicznego. PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, tel. 014 63 16 594, e-mail: sep@pwsztar.edu.pl.

Harmonogram konkursu

– do 30 kwietnia 2019 – zgłoszenia do konkursu i przesłanie prac konkursowych
– 15 maja 2019 – ogłoszenie wyników i listy laureatów
– 29 maja 2019 – uroczyste rozdanie dyplomów i nagród

Zalecana lista lektur „Czytamy Hellera” 2019

Michał Heller – Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Biblos,Tarnów,1998
Michał Heller – Kosmologia kwantowa. Prószyński i s-ka, Warszawa, 2001
Michał Heller, Tadeusz Pabjan – Elementy filozofii przyrody. Copernicus Center Press. Kraków, 2014
Michał Heller – Przestrzenie wszechświata. Copernicus Center Press. Kraków, 2017.

Zarządzenie nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu „Czytamy Hellera”, regulaminu, terminarza oraz powołania komisji konkursowej (PDF)

Wróć do góry