Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III dotychczasowych gimnazjów do udziału w regionalnym Konkursie Czytelniczym Czytam, znam, rozumiem.

Patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Pierwsza edycja konkursu, organizowana w roku szkolnym 2018/2019, będzie poświęcona wybranym utworom Adama Mickiewicza, którego 220. rocznica urodzin przypada w bieżącym roku. Zwrócenie uwagi na twórczość  Narodowego Wieszcza jest szczególnie uzasadnione w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs ma za zadanie zachęcić uczniów do wnikliwej lektury tekstów Adama Mickiewicza, stanowiących niezbywalną część polskiego dziedzictwa narodowego, a jednocześnie sprzyjać rozwijaniu kultury czytelniczej oraz kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej.

Konkurs ma zasięg regionalny i obejmuje szkoły z terenu powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach: I etap – szkolny (eliminacje pisemne), II etap – rejonowy (eliminacje pisemne), III etap – finał na szczeblu rejonowym (eliminacje ustne). Zmagania uczestników na etapie rejonowym oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z członków Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie; pracom komisji przewodniczyć będzie dr hab. Teresa Wilkoń, prof. PWSZ w Tarnowie. Laureatom konkursu przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wsparciem w przygotowaniu uczestników do konkursu będą zorganizowane w grudniu 2018 r. w PWSZ w Tarnowie otwarte wykłady wybitnych znawców literatury i języka polskiego, poświęcone m.in. twórczości Adama Mickiewicza oraz kształtowaniu wypowiedzi argumentacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w REGULAMINIE.

Wróć do góry