Około 150 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie I Biegu Memoriałowego im. Rektora Stanisława Komornickiego. Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie uhonorowała w ten sposób pamięć zmarłego w 2016 roku Rektora dwóch kadencji – wybitnego naukowca oraz przyjaciela sportu i sportowców.

– Dziękuję za pamięć o moim mężu i zaproszenie do Tarnowa. Wiem co Państwo czujecie przed startem i dlatego życzę udanego biegu – powiedziała do zawodników Halina Komornicka, wdowa po Rektorze, która objęła bieg honorowym patronatem.

Dziś wynik nie jest najważniejszy, liczy się udział, chęci i walka ze swoimi słabościami. Udanego biegu! – dodała Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ.

Wśród pań, w kategorii OPEN najszybsza była Katarzyna Kmieć (18,06) przed Izabelą Skalak (18,40) oraz Anną Wszołek (20,49).

Wśród panów w kategorii OPEN zwycięzcą biegu został Adam Rębilas (16,11), przed Przemysławem Kmiecikiem (16,46) oraz Piotrem Moździerzem (17,18).

Wśród pań w kategorii studenckiej wygrała Anna Wszołek (20,49) przed Martyną Stanosz (24,01) i Gabrielą Seweryn (24,31).

Wśród panów w kategorii studenckiej najszybszy okazał się Konrad Gorla (19,18) przed Kamilem Pawłowskim (19,59) oraz Jakubem Wencem (20,32).

Ponadto organizatorzy rozlosowali jeszcze kilkanaście nagród niespodzianek, które trafiły do rąk uczestników biegu.

– Już dziś zapraszamy państwa za rok, na II Bieg Memoriałowy im. Rektora Komornickiego – zakończył organizator biegu, dr Piotr Kuczek z Zakładu Wychowania Fizycznego IOZ PWSZ w Tarnowie.

Po ceremonii wręczenia nagród miała miejsce jeszcze jedna miła uroczystość. Jej Magnificencja Rektor PWSZ Jadwiga Laska wręczyła Pani Halinie Komornickiej statuetkę Tarniny – najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez tarnowską PWSZ dla osób wybitnie zasłużonych. Tarniną nagrodzono dotąd tylko trzy osoby: Rektora Stanisława Komornickiego, Rektora Adama Juszkiewicza i prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę.

I Bieg Memoriałowy Rektora Stanisława Komornickiego otworzył tydzień imprez jubileuszowych z okazji 20-lecia tarnowskiej Uczelni. Program obchodów znaleźć można na stronie 20lat.pwsztar.edu.pl.

Prof. dr hab. Stanisław Komornicki urodził się w roku 1949. Karierę naukową rozpoczął po studiach magisterskich (chemia) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Został zatrudniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1981), stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych (1994). Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał w roku 2003.

Z tarnowską uczelnią związany był od niemal dwudziestu lat. Uczestniczył w przedsięwzięciach, które poprzedziły powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Był profesorem w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Senat powierzył mu sprawowanie funkcji Prorektora ds. Rozwoju Uczelni w latach 2003-2007. Jako pierwszy zastępca rektora zajmował się rozwojem Uczelni, współpracą z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, nadzorował praktyki zawodowe studentów i działalność Studium Pedagogicznego.

Przez dwie kadencje, w latach 2007-2015, jako Rektor kierował tarnowską PWSZ. Jego staraniem rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku w 2013 r.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pełnił kolejno funkcje: w latach 1993-1996 – Prodziekana Wydziału IMiC d/s Kształcenia, w latach 1996-2002 Dziekana Wydziału IMiC.

Był specjalistą z zakresu chemii ciała stałego i elektroceramiki. W swoim dorobku naukowym pozostawił 80 publikacji naukowych oraz liczne wystąpienia konferencyjne.

Prof. Stanisław Komornicki działał w towarzystwach naukowych: był przez dwie kadencje wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. Był promotorem trzech prac doktorskich oraz recenzentem sześciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pasją prof. Stanisława Komornickiego był sport, a szczególnie wioślarstwo, uważane na całym świecie za dyscyplinę akademicką. Po zakończeniu kariery sportowej pozostał wierny swojej pasji. Od 1987 r. był międzynarodowym sędzią wioślarskim, a od 2001 r. członkiem Komisji Arbitrów FISA (Międzynarodowej Federacji Towarzystw Wioślarskich). Jako sędzia uczestniczył w największych imprezach sportowych: Igrzyskach Olimpijskich (m.in. w Pekinie i Londynie), mistrzostwach świata.

Prof. Stanisław Komornicki zmarł 16 października 2016 r. w wieku 67 lat.

 

 

Wróć do góry