Szanowni Państwo,

chciałabym podzielić się z Państwem informacją, że z wraz zespołem ekspertów pracujemy w naszej Uczelni nad utworzeniem dokumentu, jakim jest Plan na rzecz Równości Płci (Gender Equality Plan). Jest to dokument niezwykle istotny i pożądany, który zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej, jesteśmy zobowiązani wdrożyć w naszej Akademii. Dokument ten jest niezbędny do tego, abyśmy mogli aplikować o granty naukowe, zwłaszcza te o randze europejskiej. Każda uczelnia oraz instytucja publiczna powinna przygotować Plan na rzecz Równości Płci.

Nie tworzymy jednak tego dokumentu wyłącznie z obowiązku, lecz przede wszystkim z głębokiej troski o naszą Uczelnię będącą wspólnym dobrem nas wszystkich. Przygotowując więc niniejszy dokument, myślimy o wszystkich osobach z naszej społeczności: pracownikach naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracownikach kadry wspierającej (administracji), pracownikach obsługi oraz o osobach studiujących. Przyświeca nam cel, aby uczynić z naszej Uczelni miejsce jeszcze bardziej otwarte, bezpieczne, przyjazne oraz inkluzywne, w którym każda z osób tworzących naszą wspólnotę będzie czuła się jej częścią mając poczucie, że wspólnie mamy na nią wpływ i jesteśmy za nią odpowiedzialni oraz odpowiedzialne.

Naszym pragnieniem jest, aby wszystkie osoby tworzące wspólnotę Akademii Tarnowskiej zostały włączone w proces tworzenia Planu na rzecz Równości Płci. Pierwszym krokiem do utworzenia niniejszego dokumentu, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, jest zbadanie potrzeb społeczności, a zatem przeprowadzenie stosownej diagnozy. Z tego też powodu zespół ekspertów przygotował przeznaczoną dla Państwa ankietę, która pozwoli w sposób kompleksowy zweryfikować Państwa potrzeby oraz zdanie w kluczowych obszarach funkcjonowania naszej uczelni.

Z całego serca więc zachęcam Państwa i proszę o wzięcie udziału w badaniu, abyśmy mogli i mogły, jak najlepiej przygotować tak ważny i potrzebny dokument, jakim jest Plan na rzecz Równości Płci.

Z poważaniem
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni
JM Rektor

LINK DO ANKIETY

Wróć do góry