PWSZ w Tarnowie powstała w 1998 r. Pierwsi absolwenci anglistyki, germanistyki, polonistyki i romanistyki opuścili mury uczelni w lutym 2002 roku. Dotychczas tytuł licencjata w Instytucie Humanistycznym uzyskało ok. 2000 studentów.

Jesteśmy żywo zainteresowani Państwa losem po zakończeniu studiów I stopnia, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu.

Zebrany w ten sposób materiał poddany zostanie analizie, a wyniki posłużą do ewentualnej modyfikacji planów studiów na kierunkach prowadzonych w Instytucie Humanistycznym tak, byśmy mogli przyszłych studentów kształcić efektywniej, lepiej, a wiedza uzyskana podczas studiów mogła być kapitałem na przyszłość.

Celem badań jest także określenie, kim są Absolwenci PWSZ, jak przebiega ich kariera zawodowa oraz, czy studia w PWSZ spełniły Państwa oczekiwania.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej drogą pocztową na adres: PWSZ w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 bądź drogą e-mailową na adres: ih@pwsztar.edu.pl do końca maja 2010 r.

ELEKTRONICZNE WERSJE ANKIET DO POBRANIA (DOC):

Ankieta dla absolwentów anglistyki
Ankieta dla absolwentów germanistyki
Ankieta dla absolwentów polonistyki
Ankieta dla absolwentów romanistyki

Wróć do góry