13 grudnia 2018r. w laboratorium D07 w godz. 9:00-15:00 Studenci IV roku Elektrotechniki i innych kierunków w Instytucie Politechnicznym mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z  programowania sterowników PLC firmy FATEK. oraz programowania i obsługi paneli operatorskich WEINTEK.
Szkolenie przeprowadzi firma Multiprojekt z Krakowa.
Program szkolenia obejmuje w szczególności konfigurację sterowników PLC firmy FATEK, obsługę programu narzędziowego WinProLadder, zastosowanie modułów rozszerzeń, pozycjonowanie NC, komunikację za pomocą protokołu MODBUS-RTU, konfigurację połączenia panela ze sterownikiem, obsługę programów Utlility Manager i EasyBuilder.
Są to zajęcia poza planem studiów na kierunku Elektrotechnika.
Studenci mogą korzystać z nich dzięki porozumieniu, jakie Uczelnia zawarła z firmą Multiprojekt.
ZAPRASZAMY.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. D06
Kontakt: mgr inż. Grzegorz Aksamit, aksamitg@pwsztar.edu.pl, tel. 14 63 16 522

Wróć do góry