Uroczystą Inauguracją rozpoczęliśmy 26. w historii Akademii Tarnowskiej rok akademicki. Niedawno Społeczność Akademicka świętowała Jubileusz 25-lecia powstania Uczelni. Szereg wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych był okazją do wspomnień, docenienia budowniczych potencjału Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, a obecnie Akademii Tarnowskiej.

Jednak był to przede wszystkim  czas spotkań Społeczności z  Sympatykami Uczelni. A dziś w gronie pracowników, studentów, parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli instytucji i przedsiębiorców współpracujących z Uczelnią cieszyliśmy się z początku kolejnego rozdziału życia akademickiego Tarnowa.

JM Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni pierwsze słowa skierowała do pierwszorocznych studentów – Dziękuję wszystkim nowym członkom naszej społeczności za zaufanie i obiecuję, że zrobimy wszystko, aby każdego dnia utwierdzać Was w przekonaniu o słuszności dokonanego wyboru. Już na wstępie swojego wystąpienia pragnę bowiem powtórzyć i podkreślić, że to Wy – Studenci jesteście najważniejsi, a Wasze dołączenie do społeczności Akademii Tarnowskiej jest dla nas powodem do radości i motywacją do dalszej pracy i rozwoju.

Ważną częścią ubiegłego roku akademickiego były obchody Jubileuszu 25-lecia powołania do życia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – W ciągu minionych miesięcy wiele razy czułam dumę z tego, że mam zaszczyt kierować tak wspaniałą Uczelnią. Uczelnią, którą tworzą wspaniali ludzie: studenci, pracownicy dydaktyczni, naukowi, administracyjni oraz techniczni. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy mogliśmy zaprosić tarnowian na ponad sto wydarzeń jubileuszowych!

Jednym z wielu owoców starań wszystkich członków Społeczności była zmiana statusu Uczelni z uczelni zawodowej na akademicką. 1 lipca ostatecznie przekształciliśmy się w Akademię Tarnowską. To tylko kolejny etap, następny krok. Ważny, doniosły, także radosny, ale nie kończący niczego. Wręcz odwrotnie! Skoro pokazaliśmy, że stać nas na tak wiele, że wiemy dokąd zmierzamy, że nie uznajemy dróg na skróty i wiemy, jak realizować marzenia – czas wspólnie napisać nowe rozdziały w historii naszej Uczelni podkreślała Rektor Kołpa.

Widocznym znakiem ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich kierunkach jest zgoda na prowadzenie w Akademii Tarnowskiej kierunku lekarskiego, na który otworzymy rekrutacje na rok akademicki 2024/2025. – (…) w naszej ofercie dydaktycznej mamy już ponad 30 kierunków, w tym trzy niezmiennie prestiżowe i atrakcyjne: wspomniany lekarski oraz prawo i psychologię. To wielka szansa dla młodych mieszkańców naszego regionu oraz dla całej społeczności subregionu tarnowskiego. – Do skorzystania z propozycji Akademii Tarnowskiej zachęcała już dziś Profesor Małgorzata Kołpa.

Rektor Małgorzata Kołpa podsumowała także sukcesy inwestycyjne poprawiające dostępność kampusu dla studentów, zwiększające komfort i jakość kształcenia. Wśród wielu wymienionych znalazły się m.in. utworzenie pracowni tłumaczeń symultanicznych, uruchomienie pracowni dla potrzeb kierunku kosmetologia, pracowni VR ze stołem anatomicznym, remont elewacji budynku głównego Uczelni i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełną sprawnością czy zmiana oznaczeń i orientacji przestrzennej na bardziej czytelne. Inwestycją realizowaną w najbliższym czasie będzie nowy budynek na kampusie. W planach jest także powstanie drugiego akademika.

Rektor Kołpa zwróciła szczególną uwagę na fakt, że nie możemy zapomnieć o najważniejszym elemencie: o ludziach! Zawsze podkreślam wagę rozwijania tego najcenniejsze kapitału, podnoszenia kompetencji, ustawicznego rozwoju, wzmacniania relacji oraz godnego wynagradzania za dobrą pracę. Profesor wymieniła projekty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, a które przyczyniły się do rozwoju pracowników Uczelni. Pieniądze pozyskanie m.in. z programów „Doskonała nauka”, „Społeczna odpowiedzialności nauki II”, środki zasilające projekty „Perspektywy” czy „Pełne Wsparcie Studentów z Niepełnosprawnością w Tarnowie” pozwoliły na organizację szkoleń, kursów, konferencji, wprowadzenie narzędzi informatycznych, platform edukacyjnych i wielu innych.

Rok akademicki 2022/2023 był przede wszystkim czasem spektakularnych sukcesów studentów, które budują nie tylko ich rozwój osobisty, ale także Uczelni, wzbogacają całą Społeczność akademicką. Rektor Małgorzata Kołpa podczas Inauguracji wymieniła tylko część napawających nas dumą osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych.

Swoje przemówienie JM Rektor zakończyła słowami: Wszystkim Studentom, Pracownikom oraz Przyjaciołom naszej Akademii życzę w nadchodzącym roku zdrowia i zapału do pracy, nauki i zmieniania naszej rzeczywistości na lepsze! Niech nikomu nie zabraknie wytrwałości, kreatywności i sił do budowania dobrej przyszłości. A gdy pojawią się kłopoty i trzeba będzie zmagać się z przeciwnościami, pamiętajcie o naszej maksymie: „Per aspera ad astra”!

Przewodniczący Rady Uczelni mgr inż. Zbigniew Paprocki w krótkich słowach zwrócił uwagę na nieocenioną wartość Akademii Tarnowskiej dla całego regionu – kadry wykuwane tutaj przyczyniają się do rozwoju naszego otoczenia naukowego, społecznego, gospodarczego. Życzył także studentom przyjemnego realizowania pasji i marzeń w murach Akademii.

Następnie Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Akademii Tarnowskiej Krystian Niziołek przywitał nowych studentów – Pamiętam, kiedy rok temu byłem na waszym miejscu. Dziś wiem, że lęk, który mi wtedy towarzyszył nie był czymś wyjątkowym. Zastanawiacie się, czy wasz wybór studiów, uczelni był właściwy. Z tego miejsca mogę was zapewnić, że wybraliście doskonałe miejsce do nauki, poznawania nowych ludzi, zawierania przyjaźni, zdobywania niezapominanych doświadczeń.

Zgodnie z tradycją głos zebrali także parlamentarzyści, samorządowcy, przyjaciele Uczelni. Ciepłe życzenia pomyślności skierowane do naszej Społeczności usłyszeliśmy z ust: Senatora prof. Kazimierza Wiatr, poseł Urszuli Augustyn, poseł Anny Pieczarki, posła Piotra Saka, posła Norberta Kaczmarczyka, Kierownika Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Bogusława Kani, Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli, Starosty tarnowskiego Romana Łucarza.

Po odczytaniu listu Prezesa Rady Ministrów przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dra hab. Rafała Kurczaba, prof. Uczelni, Profesor wręczył odznaczenia. Medal za długoletnią służę odebrała mgr Lucyna Rojek. W podziękowaniu za działalność na rzecz Uczelni wręczono medale „Wyróżniającemu się Absolwentowi Akademii Tarnowskiej”. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

  • Wydział Humanistyczny: mgr Bartłomiej Kozioł, lic. Zuzanna Szewc, lic. Barbara Sępek;
  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy:  lic. Karolina Gębica, lic. Aleksandra Zyguła, lic. Patrycja Bachara, Łukasz Czerwony, lic. Ewelina Nędza;
  • Wydział Ochrony Zdrowia: mgr Sylwia Bańbur-Pawłowska, mgr Wojciech Białoszewski, mgr Sylwia Łachut;
  • Wydział Politechniczny: inż. Konrad Schab, inż. Kamil Kiermasz, inż. Tomasz Tarnowski, inż. Radosław Zgadło, inż. Przemysław Bańbur, inż. Emilia Częczek;
  • Wydział Sztuki: lic. Marzena Kozioł

Szczególnie radosną częścią inauguracji było włączenie w poczet studentów Akademii Tarnowskiej nowych członków naszej Społeczności przez Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzatę Martowicz, prof. Uczelni. W tym roku jest ich blisko 1600. Nowo immatrykulowani złożyli uroczyste ślubowanie, którego słowa towarzyszyć im będą przez całe studia. 

Wykład inauguracyjny „Więcej nadziei… O stresie i nowych szansach na zdrowie” wygłosiła  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska. Pani Profesor jest lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistów zdrowia publicznego, przez wiele lat kierowała Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość uświetnił chór SOLski, pod batutą Anny Podkościelnej-Cyz i z akompaniamentem Piotra Niedojadły, dzięki czemu zebrani w Auli im. Jana Szczepanika usłyszeli „Gaude Mater Polonia”, Mazurka Dąbrowskiego i „Gaudeamus Igitur”.

„QUOD FELIX, BONUM, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT”

Wróć do góry