Praktyka zawodowa stanowi integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii Tarnowskiej. Studenci są zobowiązani do zaliczenia w czasie studiów praktyki w ilości wynikającej z harmonogramu realizacji programu studiów.

Harmonogram realizacji praktyk zawodowych na kierunku Wzornictwo_wersja ostateczna

Kierunkowy regulamin praktyk dla kierunku Wzornictwo

Regulamin kierunkowy  jest uzupełnieniem  Regulaminu Praktyk Zawodowych Akademii Tarnowskiej wprowadzonego Uchwałą nr 6/2021. Dokument dostępny na stronie internetowej https://anstar.edu.pl/uczelnia/praktyki

Student odbywający praktykę jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dzienniczka praktyki, który można pobrać poniżej:

Dziennik praktyk Akademia Tarnowska

Opiekun Praktyk na Kierunku Wzornictwo: mgr Marta Dubanowicz

e-mail: m_dubanowicz@pwsztar.edu.pl

Wróć do góry