Pełne wersje sylabusów zajęć dostępne są dla studentów Uczelni po zalogowaniu na Platformę Studenta.

Sylabusy studia I stopnia

Sylabusy studia II stopnia

Sylabusy studia pomostowe ścieżka C

Wróć do góry