Fizjoterapia

Charakterystyka kierunku.

JEDNOLITE, PIĘCIOLETNIE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE – PROFIL PRAKTYCZNY

Fizjoterapia należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest jako jeden z najbardziej rozwojowych na świecie. Zapotrzebowanie na specjalistów wzrasta nie tylko w kraju ale za granicą, gdzie nasi absolwenci znajdują z powodzeniem pracę i są szczególnie poważani.

Studia pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie postępowania terapeutycznego zarówno w profilaktyce jak i w celach leczniczych. Absolwenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Są merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Harmonogram studiów daje możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe, dające absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy. Absolwenci są przygotowani do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, do programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia a także do zlecania i dopasowania wyrobów medycznych. Na jednolitych studia magisterskich są prowadzone zajęcia teoretyczne, kliniczne i praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie umiejętności zawodowych niezbędnych dla zawodu fizjoterapeuty. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę gwarantują realizację wszystkich zajęć i wysoką jakość kształcenia. Praktyczną naukę zawodu student realizuje w specjalistycznych pracowniach na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach leczniczych, przychodniach fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych. Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programie ERASMUS+. Mogą rozwijać swoje zainteresowania w konferencjach fizjoterapeutycznych i konferencjach studenckich, kołach naukowych oraz organizacjach studenckich czy sekcjach sportowych. Mają możliwość rozwoju i samokształcenia przez podejmowanie wielu inicjatyw naukowych, badań i projektów naukowych, uczestnictwo w wykładach i zajęciach otwartych prowadzonych przez międzynarodowych specjalistów w zakresie fizjoterapii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych, a także w ramach własnej działalności gospodarczej otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

Wróć do góry