Kierownik Katedry Pielęgniarstwa – dr Barbara Kubik, prof. AT

dyżur: poniedziałek: 11:00-13:00, piątek: 11:00-13:00; bud. G, pok. 217

Z-ca Kierownika Katedry Pielęgniarstwa – mgr Kazimiera Moździerz

dyżur: środa: 10.00-11.00, piątek: 9.00-10.00; bud. G, pok. 217.

Opiekunowie na kierunku Pielęgniarstwo

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – mgr Dorota Rybska

II rok – dr Małgorzata Pasek, prof. AT

III rok – mgr Teresa Król

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

I rok – dr Aneta Grochowska, prof. AT

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

II rok – dr Maria Mika

Studia pomostowe

I i II rok – dr Barbara Kubik, prof. AT

Opiekunowie na kierunku Położnictwo

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – mgr Anita Niemiec

II rok – mgr Elżbieta Skrzyniarz

III rok – mgr Katarzyna Kłopocka- Rutka

Wróć do góry