Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Marta Bibro

dyżur:  poniedziałek 13.00 – 14.00 , bud. G, pok. 103b

Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii – mgr Katarzyna Gmernicka

dyżur: środa – 16.00 – 16.45, bud. G, pok. 103b

Opiekunowie roku 2022/2023

  • I rok  -mgr Beata Milas, mgr Jolanta Jasińska
  • II rok – mgr Aldona Kania, mgr Monika Tybon
  • III rok – dr Filip Georgiew, mgr Dorota Ogarek
  • IV rok – dr Katarzyna Wódka, dr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz 
  • V rok – Mgr Edyta Gondek, dr Ewa Otfinowska

Opiekunowie praktyk 2022/2023

  • I rok  – dr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz (Kierownik Praktyk)
  • II rok – mgr Monika Tybon
  • III rok – mgr Dorota Ogarek – praktyka na 5 semestrze, dr Tomasz Załęcki – praktyka wakacyjna
  • IV rok – dr Piotr Wróbel
  • V rok – mgr Edyta Gondek – praktyka na 9 semestrze , dr Ewa Otfinowska – praktyka na 10 semestrze
Wróć do góry