Kierownik Katedry Fizjoterapii – dr Marta Bibro

dyżur:  poniedziałek 13.00 – 14.00 , bud. G, pok. 103b

Z-ca Kierownika Katedry Fizjoterapii – mgr Katarzyna Gmernicka

dyżur: czwartek 18.00 – 18.45, bud. G, pok. 103b

Opiekunowie roku 2023/2024

  • I rok  – mgr Beata Milas, mgr Jolanta Jasińska
  • II rok – mgr Aldona Kania, mgr Monika Tybon
  • III rok – dr Filip Georgiew, mgr Dorota Ogarek
  • IV rok – dr Katarzyna Wódka, dr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz 
  • V rok – Mgr Edyta Gondek, dr Ewa Otfinowska

Opiekunowie praktyk 2023/2024

dr Małgorzata Łaczek-Wójtowicz  – Kierownik Praktyk

  • I rok  – mgr Jolanta Jasińska – Praktyka asystencka 
  • II rok – mgr Monika Tybon – Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
  • III rok – mgr Dorota Ogarek – Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu, dr Tomasz Załęcki – Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
  • IV rok – dr Piotr Wróbel – Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu, mgr Michał Fałatowicz – Wakacyjna praktyka profilowana – wybieralna
  • V rok – mgr Edyta Gondek – Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu– praktyka semestralna
Wróć do góry